HÌNH THỨC THANH TOÁN

HÌNH THỨC THANH TOÁN : Chuyển khoản Ngân hàng.

 

I/Mặt hàng  xe máy :

 

1. Chuyển khoản qua tài khoản Công ty:

a/ Ngân hàng ACB Phòng giao dịch Hoàng Diệu - TP Đà Nẵng

         Số TK : 117281659

         Chủ TK : Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Kim Song Mã

 

b/ Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng ( VP Bank)  Chi nhánh Núi Thành - TP Đà Nẵng

         Số TK : 11547737

         Chủ TK : Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Kim Song Mã

 

c/ Ngân hàng Công Thương  Đà Nẵng - Chi Nhánh Núi Thành

         Số TK: 102010000741211

         Chủ TK : Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Kim Song Mã

 

d/  Ngân hàng Ngoại Thương  Đà Nẵng

         Số TK : 0041000119711

         Chủ TK : Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Kim Song Mã

 

2. Chuyển khoản qua tài khoản cá nhân:

a/Ngân hàng Techcombank Đà Nẵng

         Số TK : 10420018548019

         Chủ tài khoản : Nguyễn Phong

 

b/  Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng ( VP Bank) - Chi nhánh Núi Thành - TP Đà Nẵng.

         Số TK: 28479999

         Chủ TK: Nguyễn Phong

 

II/ Mặt hàng phụ tùng - đồ chơi xe máy:

 

a/ Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng ( VP Bank) - Chi nhánh Núi Thành - TP Đà Nẵng.

           Số TK: 48004245

         Chủ TK: Lê Văn Nhân

 

b/ Ngân hàng  AGRIBANK  - Chi nhánh Ngũ Hành Sơn - TP Đà Nẵng

           STK: 2006206047699

         Chủ TK : Lê Văn Nhân

 

Videos
prev next